9 juli 2010

Ungdomsarbetslösheten igen

Både i Svenska Dagbladet och Dagens Nyheter diskuteras idag ungdomsarbetslösheten utifrån två helt olika perspektiv. Det i sig visar på att det är en komplex fråga som diskuteras och ofta handlar det om siffror och statistik istället för konkreta åtgärder. Oftast handlar det om att de rödgröna försöker använda de yngre som slagträn mot Alliansen men utan egentligen komma med konkreta förslag och hur dessa ska finansieras.

Jag skulle vilja veta av Thomas Bodström när och var Alliansen har kallat landets unga för lata. Jag känner i så fall igen orden från den tid som Bodström tillhörde majoriteten och arbetslösheten var hög även då för de yngre. Det fanns till med de som menade på att det fanns ungdomar som inte ville jobba utan valde att passivisera sig i ett bidragsberoende och detta blev en livsstil för en hel generation.

Jag har aldrig trott på den förklaringen. Utan jag tror att alla vill känna sig efterfrågade då som nu. Det är ett slöseri både ekonomiskt och humanistiskt att inte en person kommer in på arbetsmarknaden. Därför har Alliansen satsat på en arbetslinje istället för en bidragslinje.

Men det som herr Bodström verkar ha missat som många andra har insett är att vi i slutet av 2008 drabbades av en global ekonomisk kris som även drabbade Sverige med många varsel. Varsel som i sig inte verkställdes i alla lägen. Alla blir drabbade av en sådan nedgång och då inte minst de som inte har haft ett jobb tidigare.

I DN går det att läsa att den 30 procentiga arbetslösheten eller avsaknad av utbildningsplats för personer mellan 15-24 år är helt fel. Utan det handlar snarare om 6 procent av personer i åldersgruppen som idag saknar ett arbete eller en utbildning. Det är sex procent för många och därför har bland annat folkpartiet verkat för att det ska införas lärlingsplatser och det måste fortsätta föras ett samtal med näringslivet för att våga satsa även på yngre.

Ledarbloggen på Sydsvenskan skriver om att Thomas Bodström lägger en tåfis i eget mål... jag ämnar att hålla med. Sluta dribbla med statistik låt oss istället diskutera konkreta förslag för att på så sätt värna om den välfärd som är ett aktuellt ämne på den politiska dagordningen.

Inga kommentarer:

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...